PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CAO AN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thực trạng và nhu cầu cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị giáo dục trung học cơ sở 04/09/2015 [HyperLink19]
2 Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016 04/09/2015 [HyperLink19]
3 Danh sách học sinh khối 8 dự thi học sinh giỏi huyện năm học 2012-2013 18/04/2013 [HyperLink19]
4 Bản tự đánh giá kết quả thi đua năm học 2012-2013 15/04/2013 [HyperLink19]
5 V/v kiểm tra thi đua năm học 2012-2013 15/04/2013 [HyperLink19]
6 Báo cáo tình hình thực hiện BHYT học sinh năm 2011,2012 21/03/2013 [HyperLink19]
7 Báo cáo v/v thông báo cho giáo viên dạy hợp đồng sẽ chấm dứt hợp đồng khi có giáo viên biên chế chuyển về. 28/02/2013 [HyperLink19]
8 Báo cáo số liệu học sinh phải cộng điểm khuyến khích học nghề khi trúng tuyển vào THPT 14/8/2012 [HyperLink19]
9 Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi 6 môn 03/12/2012 [HyperLink19]
10 Danh sách học sinh dự thi điền kinh năm học 2012-2013 28/11/2012 [HyperLink19]
11 Danh sách học dự thi học sinh giỏi câp huyện năm học 2012-2013 15/11/2012 [HyperLink19]
12 Danh sách học tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng năm học 2012-2013 15/11/2012 [HyperLink19]
13 Thống kê học sinh tốt nghiệp THCS năm 2012 học tiếp THPT,BTTHPT, THCCN và trường dạy nghề 31/10/2012 [HyperLink19]
14 Danh sách giáo viên đăng ký dự thi GV giỏi huyện 26/10/2012 [HyperLink19]
15 Bản đăng ký thi đua năm học 2012-2013 25/10/2012 [HyperLink19]
16 Danh sách giáo viên trong độ tuổi từ 18-25 thực hiện nghĩa vụ quân sự 22/10/2012 [HyperLink19]
17 Báo cáo Emis đầu năm 2012-2013 22/10/2012 [HyperLink19]
18 Tờ trình v/v tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2012-2013 01/10/2012 [HyperLink19]
19 Báo cáo kết quả tự kiểm tra các khoản thu và thực hiện quy chế công khai năm học 2012-2013 Nguy?n Tru [HyperLink19]
20 Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 17/9/2012 Nguy?n Tru [HyperLink19]
12