PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CAO AN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
12 V/v Điều chỉnh tiền lương, phụ cấp giáo viên thuyên chuyển năm 2015 07/09/2015 [HyperLink19]
11 Lịch thẩm định quyết toán NSNN 6 tháng đầu năm 2015 07/09/2015 [HyperLink19]
10 V/v thực hiện phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên 07/09/2015 [HyperLink19]
09 V/v hướng dẫn thực hiện một số yêu cầu về chuyên môn năm học 2015-2016. 07/09/2015 [HyperLink19]
08 V/v thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 07/09/2015 [HyperLink19]
07 V/v thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 07/09/2015 [HyperLink19]
06 V/v triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015 07/09/2015 [HyperLink19]
05 V/v triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015 07/09/2015 [HyperLink19]
04 Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2015 cấp THCS 01/09/2015 [HyperLink19]
03 V/v dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2015-2016 27/08/2015 [HyperLink19]
02 V/v Đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020 25/08/2015 [HyperLink19]
01 V/v dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 24/08/2015 [HyperLink19]
  Thông báo v/v hoán đổi ngày nghỉ dịp 30/4 và 01/5 năm 2013 25/04/2013 [HyperLink19]
  V/v hưởng ứng "Tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục cho mọi người năm 2013. 25/04/2013 [HyperLink19]
  V/v xây dựng kế hoạch lớp và học sinh năm học 2013-2014 25/04/2013 [HyperLink19]
  V/v kiểm tra thi đua năm học 2012-2013 25/04/2013 [HyperLink19]
  V/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, phụ trách kế toán. 25/04/2013 [HyperLink19]
  V/v cấp bù học phí hỗ trợ ăn trưa năm học 2012-2013 25/04/2013 [HyperLink19]
  Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2013 cấp THCS 25/04/2013 [HyperLink19]
V/v quyết toán Thuế TNCN năm 2012. 25/04/2013 [HyperLink19]
123456