PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CAO AN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Đức Duy
   Sinh ngày: 19/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đỗ Xá - Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp Bộ thi VDKTLM giải quyết tình huống thực tiễn, Giải Nhì cấp Huyện môn GTTMT Casio..
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Đức Giang
   Sinh ngày: 20/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phú An- Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì cấp Huyện môn Tiếng Anh.
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Ngọc Mai
   Sinh ngày: 09/02/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phú An- Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp Huyện môn GTTMT Casio.
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Đức Toàn
   Sinh ngày: 14/01/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Trung nghĩa-Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Ba cấp Bộ thi VDKTLM giải quyết tình huống thực tiễn.
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Quỳnh Nga
   Sinh ngày: 05/11/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Phú An - Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Điền kinh - nhảy cao nữ cấp Tỉnh.
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Đức Duy
   Sinh ngày: 19/12/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đỗ Xá - Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp Bộ thi VDKTLM giải quyết tình huống thực tiễn, Giải Nhì cấp Huyện môn GTTMT Casio..
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Đức Giang
   Sinh ngày: 20/03/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Phú An- Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì cấp Huyện môn Tiếng Anh.
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Thị Ngọc Mai
   Sinh ngày: 09/02/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Phú An- Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp Huyện môn GTTMT Casio.
   Năm học: 2016 - 2017
   Lê Đức Toàn
   Sinh ngày: 14/01/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Trung nghĩa-Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Ba cấp Bộ thi VDKTLM giải quyết tình huống thực tiễn.
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Thị Quỳnh Nga
   Sinh ngày: 05/11/2003  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Phú An - Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Điền kinh - nhảy cao nữ cấp Tỉnh.
   Năm học: 2016 - 2017
1234567